Doradztwo prawne, czyli co?

0
724
doradztwo prawne

Po zakończeniu studiów prawniczych, student może zostać radcą prawnym, w tym celu konieczne jest odbycie specjalnej aplikacji. Jednak nawet osoba, nie posiadająca kierunkowego wykształcenia może udzielać prawnych porad jako doradca prawny. 

Kim jest doradca prawny?

Doradca prawny to osoba, która świadczy różne porady prawnicze, ale nie posiada uprawnień adwokata lub radcy prawnego. Ma on bardzo podobne uprawnienia do prawnika, jednak trochę węższe kompetencje. 

Warto zaznaczyć, że wiele osób, które ukończyło studia prawnicze, ale z jakiś powodów, nie zrobiło aplikacji, rozpoczyna studia jako doradca prawny. 

W czym może pomóc doradca prawny?

Doradca prawny ma węższe kompetencje niż osoby, które posiadają pełne wykształcenie prawnicze. Może on jednak udzielać porad prawnych, a  także przygotowywać różne pisma. Co więcej, doradca prawny może reprezentować swojego klienta przed sądem, jednak nie w każdej sytuacji. Nie może być pełnomocnikiem w sprawach, które wymagają przymusu adwokacko – radcowskiego czyli np. przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także Sądem Administracyjnym.  

Obowiązki doradcy prawnego 

Doradca prawny ma też szereg obowiązków, które są nałożone przez przepisy prawa. Ich status nie jest uregulowany, dlatego nie muszą oni posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ani nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Doradca prawny w przeciwieństwie do adwokata nie ma obowiązku zachowywania w tajemnicy tego, co powiedział mu jego klient. W praktyce oznacza to, że jeśli doradca zostanie wezwany przed sąd jako świadek, nie będzie mógł nie udzielić odpowiedzi na pytania w tej tematyce. 

Doradztwo prawne dla firm lub osób fizycznych to bardzo ciekawa gałąź prawa. Jednak nie może się ono koncentrować tylko na weryfikowaniu przepisów. Warto także zaznaczyć, że prawnicy również prowadzą doradztwo prawne, zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych. Dobry prawnik potrafi zarządzać sytuacjami kryzysowymi, a także wskazywać właściwe kierunki rozwoju.